1.GKL
TEKMOVANJE

Propozicije

Osnovne propozicije (ostale izhajajo iz propozicij KZS, oz. pravil FIBA):

 • tekma se igra po pravilih FIBA, tj. 4 x 10 minut čiste igre;
 • med prvo in drugo ter tretjo in četrto četrtino je odmor, ki traja eno minuto. Polčas med drugo in tretjo četrtino traja 10 minut. Če sta moštvi že prej pripravljeni za nadaljevanje tekme, se igra takoj nadaljuje;
 • domačin tekme je dolžan priskrbeti uradni zapisnik GKL, najmanj eno štoparico in puščico za izmenično posest;
 • zapisnike GKL bodo moštva prejela najkasneje do prve tekme in so jih dolžna uporabljati;
 • če domačin tekme nima zapisnika, se morata ekipi takoj dogovoriti za nov termin igranja tekme, ter se med seboj dogovoriti za poravnanje potnih stroškov gostujoči ekipi;
 • domačin tekme je dolžan priskrbeti zapisnikarja in merilca časa (lahko je to ena oseba);
 • omejitev napada 24″ bodo merili sodniki po občutku (opozorilo pri 16″, odvzem žoge pri 24″). Če moštvo ima vidni merilni čas 24″, se ta točka ne upošteva;
 • v nobenem moštvu ne smejo nastopati igralci, ki so prijavljeni za nastopanje v Ligi Nova KBM, 2.SKL, ali v prvi ali drugi državni ligi v drugih državah. V letošnji sezoni bo omogočeno tudi nastopanje dveh igralcev, ki so prijavljeni za nastopanje v 3. SKL. Moštvo jih mora prijaviti na seznam najkasneje do tretjega kroga in ga med sezono ne sme zamenjati z drugim igralcem. Nastopajo lahko tudi igralci, ki v letošnjem letu dopolnijo 35 let ter vsi igralci, ki nastopajo v 4.SKL ali mladinski ligi U-20;
 • tekma mora biti prestavljena najmanj 2 dni preden bi se odigrala in se mora odigrati do konca rednega dela. Prestavitev je treba javiti vodji nasprotne ekipe;
 • če je vreme deževno, se moštvi lahko dogovorita za prestavitev tekme, vendar morata najti nov termin igranja. V kolikor ekipa dobi termin v telovadnici in se obe ekipi ter sodnika strinjajo za igranje, se tekma lahko odigra takoj. Prestavitev se praviloma dogovori na igrišču v soglasju s prvim sodnikom. Če želi eno moštvo odigrati tekmo, drugo pa ne, mora prvi sodnik odločiti, ali se tekma odigra ali ne (glede na jakost padavin in predvsem glede na varnost igrišča, saj dobro vemo, da se ob dežju nekatera igrišča spremenijo v prave drsalnice…). Če v tem primeru moštvo kljub odločitvi prvega sodnika ne želi nastopati ali nima na voljo dovolj igralcev, se tekma registrira z 20:0, moštvo pa vseeno dobi točko za sodelovanje;
 • če se moštvi o prestavitvi dogovorita prej, po telefonu, sta oba predstavnika moštev (tako bo jasno, da s prestavitvijo soglašata obe moštvi) dolžna o tem obvestiti vodjo tekmovanja, da bo le-ta obvestil sodnike. Odločilno besedo pri dogovarjanju ima prvi sodnik, ki je delegiran na prvem mestu sistema tekmovanja;
 • kadar ima eno od moštev na voljo primerno in varno telovadnico, se tekma odigra v telovadnici;
 • ko igralec prvič nastopi za eno moštvo, v isti sezoni ne sme več nastopati za nobeno drugo moštvo v GKL;
 • vsako moštvo mora oddati seznam igralcev, ki bodo v tej sezoni nastopali za moštvo. Število prijavljenih igralcev ni omejeno. Seznam lahko dopolnijo z novimi igralci (ki še niso nastopali za nobeno moštvo v GKL) do konca 3. kroga, kasneje pa le v izjemnih primerih z odobritvijo vodstva tekmovanja. S tem se želimo izogniti možnosti, da bi se moštvo pred odločilnimi tekmami (za uvrstitev v višjo ligo ali obstanek v ligi) okrepilo z novimi igralci. Kljub temu pa moštva naprošamo, da nam morebitne nepravilnosti glede igranja posameznih igralcev takoj sporočite. V primeru nepravočasne pritožbe bomo le-to zavrgli. Če je pritožba upravičena, bo tekma na kateri je tak igralec nastopal registrirana z 20:0, moštvo bo kaznovano z 50 € kazni, prav tako pa tudi ne bo dobilo točke za sodelovanje. Lahko pa tako moštvo nadaljuje tekmovanje.

Posebna določila:

 • vsako moštvo mora nastopati v enotnih dresih s številkami;
 • tekmo lahko začnete igrati, ko ima vsako moštvo na igrišču pet igralcev;
 • finalni turnir GKL-ja je sestavljen iz tekem za 5. mesto, 3. mesto, dve polfinalni ter finalno tekmo. Na osnovi rezultatov in uvrstitve ekip po rednem delu, bo vodja tekmovanja določil pare ekip finalnega turnirja;
 • na finalnem turnirju lahko nastopajo le igralci, ki so v tej sezoni igrali vsaj na 3 tekmah GKL. Da je igralec igral na tekmi šteje, kadar se iz zapisnika da razbrati, da je igralec dosegel koš ali naredil osebno napako;
 • žogo za finalni turnir GKL priskrbi organizator tekmovanja.

Kazni:

 • prepozno prestavljena tekma: 10,00€;
 • prihod sodnikov, moštvi sta se dogovorili za prestavitev, sodniki niso bili obveščeni: 15,00€;
 • tehnična napaka 10,00 €;
 • izključujoča napaka ali prijava s strani sodnika zaradi izgreda po koncu tekme: 25,00€. Morebitno nadaljnjo kazen določi vodja tekmovanja odvisno od vzroka;
 • vodstvo tekmovanja v posebnih primerih lahko, glede na težo izrečenih kazni, odloči, da se moštvu prepove nastopanje v GKL za določeno obdobje. Takšna prepoved se lahko določi posameznim igralcem moštva;
 • pritožbena taksa je 50,00€;
  • plačati jo je potrebno takoj po končani tekmi prvemu sodniku, podpisati zapisnik in  na robu zapisnika navesti razloge za pritožbo;
  • če taksa ni vplačana se pritožba ne obravnava;
  • če je pritožba ugodno rešena se taksa vrne, sicer se zadrži.
 • neprihod moštva na tekmo se šteje, kot poraz z 20:0 in kazen 50,00€. Za poraz moštvo ne dobi točke, v ponovljenem primeru sledi izključitev iz lige. Če se moštvo, ki je na tekmo prišlo strinja, se tekma lahko odigra, vendar nepopolno moštvo nosi vse morebitne stroške prvega moštva in stroške sodnikov;
 • ob neprihodu obeh sodnikov na tekmo se gostom povrne kilometrina za dva avtomobila po 0,30 €/km. Moštvi se dogovorita za nov termin igranja in ga sporočita vodstvu tekmovanja.
1.GKL
Ekipe
Razpored
Lestvica
O ligi
Tekmovanje
Novice
Propozicije
Organizator
Sponzorji & ekipe
Arhiv
Fotogalerija